เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว
และบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อทราบ  ณ  กศน.อำเภอแก่งหางแมว  จ.จันทบุรีเข้าชม : 106


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD) 25 / มิ.ย. / 2563
      ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก่งหางแมว 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความข้าใจเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่งและอัตราจ้างพนักงานราชการ 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ มอบหน้ากาก face shield ให้กับ รพ.สต.สีพยา 25 / พ.ค. / 2563