เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว 

ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว
 


เข้าชม : 101


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD) 25 / มิ.ย. / 2563
      ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก่งหางแมว 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความข้าใจเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่งและอัตราจ้างพนักงานราชการ 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 / มิ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ มอบหน้ากาก face shield ให้กับ รพ.สต.สีพยา 25 / พ.ค. / 2563