เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”ตำบลขุนซ่อง

อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ผอ.ณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว  มอบหมายให้

นางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  และนางขวัญตา  ทองเกียว  ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”

ทำการ์ดผลไม้ป๊อปอัพ 2 มิติ ให้กับเด็กเล็ก เพื่อเป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี และเรียนรู้เรื่องสีต่างๆ ของผลไม้

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพันธ์  ม.11  ต.ขุนซ่อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรีเข้าชม : 98


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน” 1 / มี.ค. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้” 1 / ก.พ. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี เพื่อทำโมบายนก 1 / ก.พ. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ฝึกทักษะการระบายสีเพื่อทำการ์ดผลไม้ 2 มิติ 1 / ก.พ. / 2562
      กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 3 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 29 / ม.ค. / 2562