เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”ตำบลขุนซ่อง

อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ผอ.ณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว  มอบหมายให้

นางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  และนางขวัญตา  ทองเกียว  ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”

ทำการ์ดผลไม้ป๊อปอัพ 2 มิติ ให้กับเด็กเล็ก เพื่อเป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี และเรียนรู้เรื่องสีต่างๆ ของผลไม้

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพันธ์  ม.11  ต.ขุนซ่อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรีเข้าชม : 67


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 4 / ธ.ค. / 2561
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง 28 / พ.ย. / 2561
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง” 25 / พ.ย. / 2561
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลสามพี่น้อง “กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ” 24 / ต.ค. / 2561
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ 11 / ต.ค. / 2561