เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลสามพี่น้อง “กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ”

พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 2561  นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว  มอบหมายให้ 

นางซ่อนกลิ่น  เผยกลาง  ครู อาสาสมัครฯ และนางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง

  จัด“กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ” ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อำเภอแก่งหางแมว  ณ  บ้านซอยสอง หมู่ 1  ตำบลสามพี่น้อง  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 


เข้าชม : 84


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน” 1 / มี.ค. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้” 1 / ก.พ. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี เพื่อทำโมบายนก 1 / ก.พ. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ฝึกทักษะการระบายสีเพื่อทำการ์ดผลไม้ 2 มิติ 1 / ก.พ. / 2562
      กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 3 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 29 / ม.ค. / 2562