เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนซ่อง

ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ผอ.ณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหาง  มอบหมายให้

นางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง มีกิจกรรม ดังนี้ 

1.ห้องสมุดเคลื่อนที่  2.หนังสือดี มีความรู้ สู่ชุมชน 3.ใบความรู้ – การทำยาดมสมุนไพร  4.ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดฯ

  หอประชุมบ้านเขาป้อม  หมู่ 6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 82


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัด“กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำกระทงกระดาษ 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กศน.รักการอ่าน” 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง” 10 / พ.ย. / 2562
      กศน.ตำบลรำพัน ร่วมกับ กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6 / พ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอมะขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 / พ.ย. / 2562