เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง”

อาทิตย์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้

นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว 

จัดนิทรรศการ ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “ประเพณีวันลอยกระทง” เพื่อเพิ่มอัตราการอ่าน

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 27


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง 26 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัด“กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำกระทงกระดาษ 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กศน.รักการอ่าน” 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง” 10 / พ.ย. / 2562
      กศน.ตำบลรำพัน ร่วมกับ กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6 / พ.ย. / 2562