เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


  วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562  นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว 
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง  
กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ ,หนังสือดี มีความรู้ สู่ชุมชน และประดิษฐ์ช่อดอกไม้ธนบัตร" 
ณ  หอประชุมบ้านอ่าง  หมู่ที่ 9  ตำบลขุนซ่อง  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 24


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง 26 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัด“กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำกระทงกระดาษ 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กศน.รักการอ่าน” 10 / พ.ย. / 2562
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง” 10 / พ.ย. / 2562
      กศน.ตำบลรำพัน ร่วมกับ กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6 / พ.ย. / 2562