เนื้อหา : เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


  วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562  นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา  จึงอิทธิประเสริฐ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว 
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1 ตำบลขุนซ่อง  
กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ ,หนังสือดี มีความรู้ สู่ชุมชน และประดิษฐ์ช่อดอกไม้ธนบัตร" 
ณ  หอประชุมบ้านอ่าง  หมู่ที่ 9  ตำบลขุนซ่อง  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 81


ส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 และสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 25 / มิ.ย. / 2563
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital 25 / มิ.ย. / 2563
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการออนไลน์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25 / มิ.ย. / 2563
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชน ให้เป็น Digital Library 25 / มิ.ย. / 2563
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 27 / มี.ค. / 2563