เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562


         วันที่ 7 ตุลาคม 2562  กศน.ตำบลวัดใหม่ โดยนายศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์ ครู กศน.ตำบลวัดใหม่ ได้จัด โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูรเข้าชม : 73


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลนายายอาม จัดกลุ่มอาชีพการทำหน้ากากผ้า จำนวน 5 ชั่วโมง 11 / มี.ค. / 2563
      กศน.ตำบลวัดใหม่ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต \\\"โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ในชุมชน 11 / มี.ค. / 2563
      กศน.ตำบลตลาดจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการสร้างเสริมเพิ่มอาชีพให้มีค่าด้วยสินค้าวัสดุชุมชน หลักสูตร การทำกระเป๋าปอกระเจา 30 ชั่วโมง 11 / มี.ค. / 2563
      กศน.ตำบลซึ้ง จัดโครงการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตำบลซึ้ง (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร 5 ชั่วโมง 11 / มี.ค. / 2563
      กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกับ กศน.ตำบลปะตง จัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 7 / ก.พ. / 2563