[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

  

21 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายและสมองผู้สูงอายุ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาศัยอำภอแก่งทางแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยา แพงศรี ครู กคน.ตำบลขุนซ่อง และ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการก
21 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายและสมองผู้สูงอายุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาดามอัธยาศัยอำภอแก่งทางแมว ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ผิวนวล ครู กคน.ตำบลเขาวงกต และ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โ
21 / ก.ค. / 2565 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ผิวนวล ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดโครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาวง
27 / พ.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง
วันที่ 27 เมษายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยา แพงศรี ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง ณ รพ.สต.บ้านหางแมว ม.4 ต.ขุนซ่อง อ.แก
27 / พ.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงลักษณ์ เถาตาจันทร์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง ณ หอประชุม ม.1 ต.เขาวงกต อ.แก
27 / พ.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร : การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย 3 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง อำ
25 / เม.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร : การทําผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม 20 ชั่วโมง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)
วันที่ 20-23 เมษายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงลักษณฺ เถาตาจันทร์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร : การทําผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม 20 ชั่วโมง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) ณ ห
25 / เม.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร : ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20 ชั่วโมง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)
วันที่ 20-23 เมษายน 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวแมว ได้มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร : ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20 ชั่วโมง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) ณ หอประชุม หมู่ 8 ต.สา
17 / มี.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แล้วนะคะ
กศน.ตำบลสามพี่น้อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2565 -ระดับประถม -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 / มี.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลขุนซ่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2565 -ระดับประถม -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 📍สนใจสมัครติดต่อ 089-0952614 ครูเบนซ์ค่ะ ไลน์ https://line.me/ti/p/0-Ug
17 / มี.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลแก่งหางแมว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2565 -ระดับประถม -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 / มี.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลพวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลพวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2565 -ระดับประถม -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 / ม.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพรชุมชน หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากห่วงผ้า 45 ชั่วโมง
วันที่ 24 มกราคม 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว ได้มอบหมาย ให้นางสาวอนงลักษณ์ เถาตาจันทร์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากห่วงผ้า รูปแบบออนไลน์และอ
24 / ม.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนช่อง จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า จำนวน 20 ชม.
วันที่ 8-11 มกราคม 2565 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวกมลวรรณ มากเจริญ ครู กศน.ตำบลขุนช่อง จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า จำนวน 20 ชม. ณ หอประชุม หมู่ 12 ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ
24 / ม.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า 20 ชั่วโมง
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า 20 ชั่วโมง ณ หอประชุม ม.8 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
12 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวกมลวรรณ มากเจริญ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2564 ระดับตำบล ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร
12 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนากศน.ตำบล
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางณัฐริยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวกมลวรรณ มากเจริญ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนากศน.ตำบล โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำ
12 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2564 ระดับตำบล ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวมอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2564 ระดับตำบล ณ หอประชุม หมู่5 ตำบลสามพี่น้อง อ
12 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และ นางสาวญาณี ชำสุวรรณ ครู กศน.ตำบล จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุย
7 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต ร่วมบริจาคน้ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมวได้ มอบหมายให้ นางสาวอนลักษณ์ เถาตาจันทร์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ร่วมบริจาคน้ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค- 19 ณ องค์การบริหารส่วนต

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>