[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

26 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแก่งหางแม
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ และนักศึกษา กศน.ตำบลขุนซ่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศ
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษานอกร
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางมาลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลการ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ พิธีน้อม รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธี
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนแก่งหางเมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การจัดทำรายง
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแ
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยการแจ้งสาระสำคัญจากการประชุม สำนักงาน กศน.
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 1- 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจุทรัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม \"ร้องเพลงขาติไทย\"เนื่องในวันพระราชทานธงขาติไทย
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร ร่วมกิจกรรม \"ร้องเพลงขาติไทย\"เนื่องในวันพระราชทานธงขาติไทย ณ โรงเรียนบ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางช่อนกลิ่น เผยกลาง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ได้นำกิจก
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในวันที่ 24 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก \"วันมหิดล\" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอแก่งหางแมว โดยมีนายสัญญา ทองจินดา ศ
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 กันยายน 2563
ในวันที่ 17 กันยยน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องป
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในวันที่ 8 กันยายน 2563 นางณัฐริยา ทองกิด กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร ได้ดำเนินการจัดโครงการ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ รวมพลัง ต่อต้นยาเสพติด TO BE NUBER ONE
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1-2 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมนิวแทรเวลลอว์จ จังหวัดจันทบุรี
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร และลูกเสือ กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน กศน.อำเภอแก่งหางแมว
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว (แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 6)
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว เข้าร่วมมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว (แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 6) ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว หัวข้อ : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว มอบหมายให้บรรณารักษ์ และบุคลากร ครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว หัวข้อ : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว และ ผอ.จันทร์ฉาย ทันตา ผอ.กศน.อำเภอมะขาม พร้อมบุคลากร ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ณ กศน.อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>