[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลไทยสามัคคี ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการปลูกผลไม้  เช่น กระท้อน ลำไย มะม่วง ลองกอง ฯลฯ พืชผักสวนครัว เช่น แตงกวา พริกแดง มะเขือเทศ การปลูกผักปลอดสารพิษ และ สวนไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่เหมาะสม และเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลไทยสามัคคีด้วย
 

อาชีพ
จำนวนเพศชาย
จำนวนเพศหญิง
จำนวนรวม
ไม่มีอาชีพ
108
127
235
นักเรียน
298
285
583
ทำนา
12
13
25
ทำไร่
114
80
194
ทำสวน
10
9
19
รับราชการ
25
13
38
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
1
2
พนักงานบริษัท
15
17
32
รับจ้างทั่วไป
791
487
1,487
ค้าขาย
36
69
105
ธุรกิจส่วนตัว
6
6
12
อื่นๆ หรือไม่ระบุ
95
111
206
จำนวนรวม
1,519
1,454
2,973

 เข้าชม : 315
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลคลองน้ำเค็ม
  ตำบลคลองน้ำเค็ม   อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   090-9133599
 ratchanee0402@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin