[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลคลองพลู
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา :    ตำบลคลองพลู ได้แยกพื้นที่ออกจากตำบลตะเคียนทอง อยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประชาชนดั้งเดิมเป็นชาว "ชอง" มีอาชีพทำการเกษตรทำสวนผลไม้
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต เทศบาลตำบล 5,892 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,859 หลังคาเรือน
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : เดินทางจากสี่แยกเขาไร่ยา โดยใช้เส้นทางเขาไร่ยา - ตะเคียนทอง ระยะทาง 40 กม.จากกรุงเทพฯ   ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท สายบางนา - ตราด ถึงหลักกม.ที่ 334 ถึงทางแยกเข้าอำเภอเขาคิชฌกูฏ ใช้ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค : จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,859 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหลังคาเรือน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินตื้น ดินเป็นดินปนทรายปนกรวด มีพื้นที่ทั้งหมด 83,750 ไร่ มีพื้นที่การเกษตร 28,985 ไร่อาณาเขตตำบล  
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะเคียนทอง  อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลักทำสวนผลไม้ อาชีพเสริม ทำนา รับจ้าง ตัดยาง

 

 เข้าชม : 898
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลคลองพลู
 หมู่ 4 ตำบลคลองพลู   อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   087-1397364 
Email  chan.nfe.kong.plu_@hotmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin