[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  


บุคลากร
กศน.อำเภอ
เขาคิชฌกูฎ

(บุคลากรทั้งหมด 11 คน)


 
นางสาวพิมพ์วรรณ  อินทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ

 
 
นายสยาม   สมใจ
ครูผู้ช่วย
นางเรณู  เขตบรรจง
ครูอาสาสมัคร

นางสาวจันทิมา   ปีสาร
ครู กศน. ตำบลพลวง

นางสุนทรีย์  รอยประดิษฐ
ครู กศน. ตำบลชากไทย


นางสาวไอยรา  ชีพสมุทร
ครู กศน.ตำบลตะเคียนทอง


นายสรเพ็ชร  โตวงษ์
ครู กศน.ตำบลคลองพูล

 


นางสาวภาวิณี  สีน้อยขาว
ครู กศน.ตำบลจันทเขลม

 


นางสาววิมลพรรณ  จันทร์ค้ำ
บรรณารักษ์
 

นายเสนอ  กรวยทอง
พนักงานขับรถ

นางสาวสุกัลยา  บุญญานนท์
พนักงานบริการ


 

 
 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01