[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
9 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี จำนวน 45 ชั่วโมง ในวันที่ 3-5 , 8-13 มีนาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี จำนวน 45 ชั่วโมง ในวันที่ 3-5 , 8-13 มีนาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
9 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกแกง จำนวน 10 ชั่วโมง ประชาชนจำนวน 10 คน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกแกง จำนวน 10 ชั่วโมง ประชาชนจำนวน 10 คน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
17 / ส.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน. ตำบลชากไทย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน. ตำบลชากไทย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 นาย ใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา \"กศน.เกมส์ 2563\" ระดับภาคตะวันอก ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กรุงเทพ ตำบลบ
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 นาย ใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา \"กศน.เกมส์ 2563\" ระดับภาคตะวันอก ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กรุงเทพ ตำบลบ
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563 นาย ใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสาวเทริกา โฉมนิล ครู กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการใช้ปรโยชย์จากทางมะพร้าว จำนวน 10 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบล
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563 นาย ใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสาวเทริกา โฉมนิล ครู กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการใช้ปรโยชย์จากทางมะพร้าว จำนวน 10 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบล
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 63 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ นางเรณูเขตบรรจง ครูอาสาสมัคร กิจกรรม 1อำเภอ1อาชีพ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ณ บ้านชอง ม.5 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 63 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ นางเรณูเขตบรรจง ครูอาสาสมัคร กิจกรรม 1อำเภอ1อาชีพ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ณ บ้านชอง ม.5 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลชากไทย จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการเพ้นท์ผ้า 20 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเนิน
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลชากไทย จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการเพ้นท์ผ้า 20 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเนิน
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลชากไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย ม.4 ต
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลชากไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย ม.4 ต
4 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 9 มีนาคม 63 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ พันธุระ ครู กศน.ตำบลจันทเขลม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำไม้กวาดปัดดอกทุเรียน 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลจันทเขลม อำเภอเข
ครู กศน.ตำบลจันทเขลม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำไม้กวาดปัดดอกทุเรียน 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พักตำบลคลองพูล
สันต์ทรายรีสอทร์
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พักตำบลคลองพูล
เคียงเฒฆรีสอทร์
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ร้านอาหาร
ครัวสันต์ทราย
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่ตักภายในตำตลชากไทย
สุดาพรโฮเสตย์
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พักตำบลชากไทย
บ้านสวนดวงดารา
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พัก
บ้านสวนมีตังค์รีสอทร์
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พัก
บ้านชูอิท
25 / ก.พ. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ที่พัก
บ้านพวงมณี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01