[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ สนามสอบกลาง โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ สนามสอบกลาง โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชณกูฏ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชณกูฏ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ พันธุระ และ นายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครูกศน. ตำบล เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระหว่างวันที่
นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ พันธุระ และ นายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครูกศน. ตำบล เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระหว่างวันที่
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครู กศน.ตำบลคลองพูล นางสาวไอยรา ชีพสมุทร ครู กศน.ตำบลตะเคียนทอง และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครู กศน.ตำบลคลองพูล นางสาวไอยรา ชีพสมุทร ครู กศน.ตำบลตะเคียนทอง และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จ
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดท
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดท
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net)ครั้งที่1/2563 ณ สนามสอบโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net)ครั้งที่1/2563 ณ สนามสอบโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
27 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วยพร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วยพร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ
19 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วยพร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นายสยาม สมใจ ครูผู้ช่วยพร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (์N-NET) ให้กับนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (์N-NET) ให้กับนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
ในวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ๊
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ๊
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และคณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยได้นำกิจกรรมการทำสายคล้องหน้ากากแฟนซี การส่งเสริมการอ่านจากถุงกระดาษ การให้บริการหน
วันที่ 14 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และคณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยได้นำกิจกรรมการทำสายคล้องหน้ากากแฟนซี การส่งเสริมการอ่านจากถุงกระดาษ การให้บริการหน
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้ากศน.พรีเมียมที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้ นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้ากศน.พรีเมียมที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วังรี-รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน.ตำบลได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วังรี-รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จันทบุรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จันทบุรี
17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร ดำเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือ พื้นที่ตำบลจันทเขลมและตำบลคลองพลู จำนวน 34 คน
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร ดำเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือ พื้นที่ตำบลจันทเขลมและตำบลคลองพลู จำนวน 34 คน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01