[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ เดินทางไปราชการ เพื่อตรวจข้อสอบ วิชาบังคับ วิชาเลือกบังคับ ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ เดินทางไปราชการ เพื่อตรวจข้อสอบ วิชาบังคับ วิชาเลือกบังคับ ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บรรณารักษ์ ดีเด่น และเกียรติบัตรห้องสมุดประชา
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บรรณารักษ์ ดีเด่น และเกียรติบัตรห้องสมุดประชา
19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศสนามสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ศึกษานิเทศสนามสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอ่
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอ่
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน. ตำบลชากไทย และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสุนทรีย์ รอยประดิษฐ ครู กศน. ตำบลชากไทย และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (dmis) ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบออนไลน์) วันที่ 8 มีนาคม 2564
บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (dmis) ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบออนไลน์) วันที่ 8 มีนาคม 2564
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2564
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2564
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ครูผู้ช่วย และ ครูอาสาสมัคร นิเทศ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่่ จำนวน 45 ชั่วโมง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ครูผู้ช่วย และ ครูอาสาสมัคร นิเทศ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่่ จำนวน 45 ชั่วโมง
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ครูอาสาสมัคร ครู กศน. ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลตะเคียนทอง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ครูอาสาสมัคร ครู กศน. ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลตะเคียนทอง
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มกราคม 2564 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบออนไลน์และออฟไลน์) จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่ 30 มกราคม 2564 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบออนไลน์และออฟไลน์) จำนวน 3 ชั่วโมง
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร นางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ครู กศน. ตำบล จันทเขลม และนางสาวววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจก
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร นางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ครู กศน. ตำบล จันทเขลม และนางสาวววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจก
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกทุเรียน พันธุ์พื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนางเรณู เขตบรรจง ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกทุเรียน พันธุ์พื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรง
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำสู่ความสำเร็จ
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำสู่ความสำเร็จ
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรการท่องเที่ยว) จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2,3,4,7,8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรการท่องเที่ยว) จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2,3,4,7,8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
4 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์
บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรการท่องเที่ยว) ระหว่างวันที่ 2,3,4,7,8 ธันวาคม 2563 โดยมีนาย
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครู กศน.ตำบลคลองพูล ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัด จ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และนายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครู กศน.ตำบลคลองพูล ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัด จ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01