[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงพระเจริญ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายประวิตร ทับเที่ยง&am
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายประวิตร ทับเที่ยง&a
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กันยายน 2563. นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมาย คณะครูจัดโครงการลูกเสือศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันทบูร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
วันที่ 16 กันยายน 2563. นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมาย คณะครูจัดโครงการลูกเสือศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันทบูร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
15 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจั
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจั
26 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IoT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเร
ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IoT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเร
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดํารงธรรม อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งได้นำกิจกรรมกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น การทำ Face Shield และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดํารงธรรม อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งได้นำกิจกรรมกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น การทำ Face Shield และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
27 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญครบครอบ 14 ปี เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาคิชฌกูฏ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกันทำบุญครบครอบ 14 ปี เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาคิชฌกูฏ
27 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ร่วมกิจกรรมเติมสุข แบ่งปัน โดยนำสิ่งของไปร่วมใส่ตู้ \"ปันสุข\" ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ร่วมกิจกรรมเติมสุข แบ่งปัน โดยนำสิ่งของไปร่วมใส่ตู้ \"ปันสุข\" ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ
29 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
29 เมษายน 2563 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
23 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เม.ย.63 กศน.อ.เขาคิชฌกูฏ ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 4 เครื่อง จากคุณสุชิน ประชุมกุล เจ้าของพวงมณีรีสอร์ท เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
23 เม.ย.63 กศน.อ.เขาคิชฌกูฏ ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 4 เครื่อง จากคุณสุชิน ประชุมกุล เจ้าของพวงมณีรีสอร์ท เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
15 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
6 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เปิดรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เปิดรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ในรูปแบบออนไลน์
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดนิทรรศการออนไลน์ และกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการวั
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ รดน้ำหญ้า ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรอบห้องสมุด ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม และสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า น่าเข้าใช้บริการ
นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ รดน้ำหญ้า ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรอบห้องสมุด ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม และสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า น่าเข้าใช้บริการ
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดปัดดอกทุเรียน 5 ชั่วโมง
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดปัดดอกทุเรียน 5 ชั่วโมง
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่าง จำนวน 43 ชั่วโมง
กศน.ตำบลตะเคียนทอง จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่าง จำนวน 43 ชั่วโมง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01