[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน นี้อ
16 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บรรณารักษ์ ดีเด่น และเกียรติบัตรห้องสมุดประชา
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บรรณารักษ์ ดีเด่น และเกียรติบัตรห้องสมุดประชา
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรม อาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รุ่นที่ 5276/จบ.82 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดสวยรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรม อาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รุ่นที่ 5276/จบ.82 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดสวยรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ตำแหน่ง ครูกศน
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ตำแหน่ง ครูกศ
4 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการ ตั้งแต่ 4 - 31 มกราคม 2564 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศ
แจ้งปิดให้บริการ ตั้งแต่ 4 - 31 มกราคม 2564 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพ
23 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
นี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ งานห้องสมุดประชาชนฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ pama house สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพ่อแม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ pama house สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพ่อแม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาวจันทิมา ปีสาร ครู กศน. ตำบลพลวง และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมถุงกระดาษ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาวจันทิมา ปีสาร ครู กศน. ตำบลพลวง และนางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมถุงกระดาษ
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงพระเจริญ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายประวิตร ทับเที่ยง&am
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายประวิตร ทับเที่ยง&a
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กันยายน 2563. นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมาย คณะครูจัดโครงการลูกเสือศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันทบูร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
วันที่ 16 กันยายน 2563. นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมาย คณะครูจัดโครงการลูกเสือศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันทบูร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
17 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
15 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจั
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจั
26 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IoT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเร
ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IoT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเร
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดํารงธรรม อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งได้นำกิจกรรมกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น การทำ Face Shield และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการศูนย์ดํารงธรรม อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งได้นำกิจกรรมกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น การทำ Face Shield และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
27 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญครบครอบ 14 ปี เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาคิชฌกูฏ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกันทำบุญครบครอบ 14 ปี เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาคิชฌกูฏ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

2/49  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3930-9275

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01