[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลคลองนารายณ์ : ทั้งหมด
  

24 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 30 เมษายน 2559 และ วันที่ 1. 2 พฤษภาคม 2559
เข้าชม : [188]
10 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ
วิชาการทำขนมไข่เต่า
เข้าชม : [6104]
18 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 17 เมษายน 2558
เข้าชม : [307]
18 / พ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงกาพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงกาพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้าชม : [282]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [258]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ลูกเสือ กศน.บริจาคโลหิต
ลูกเสือ กศน.บริจาคโลหิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เข้าชม : [280]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมชี้แจงนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ประชุมชี้แจงนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [2713]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เสม็ดงามรีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [1409]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [106]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตประชากรวัยแรงงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [112]
29 / ส.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองนารายณ์
โครงการนานาอาชีพสู่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองนารายณ์เพื่อความปรองดอง วันที 26 สิงหาคม 2557 ณ กศน.ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [2951]
25 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
งานชุมนุมลูกเสือ
วันที่ 18-22 กรกฏาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [190]
30 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.สัญจร
มหกรรมวิทยาศาสร์และอาชีพสู่อาเซี่ยน วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดสระแก้ว
เข้าชม : [2262]
30 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [198]
30 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีไหว้ครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [187]
30 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [216]
22 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมสภาตำบลคลองนารายณ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [206]
22 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ วัดสระบาป หมู่ที่ 10 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [1622]
11 / พ.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ทักษะชีวิต
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสระบาป หมู่ 6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอ
เข้าชม : [221]
11 / พ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลคลองนารายณ์
กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลคลองนารายณ์ วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสระบาป หมู่ 6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [173]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลคลองนารายณ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี

โทรสาร  08-7052-6503  Ubon_13@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี