[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลคลองนารายณ์ : ทั้งหมด
  

23 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ลอยกะทง
กิจกรรมวันลอยกะทง
เข้าชม : [0]
21 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
เข้าชม : [4]
21 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เข้าชม : [0]
21 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
โครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เข้าชม : [0]
21 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการสานสายใยนักศึกษา กศน.
เข้าชม : [10]
4 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
จิตอาสา
นักศึกษาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าชม : [8]
4 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัคร น.ศ.
รับสมัครนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม : [10]
2 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สำรวจข้อมูลประชากร
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรนอกวัยเรียน
เข้าชม : [16]
24 / พ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 30 เมษายน 2559 และ วันที่ 1. 2 พฤษภาคม 2559
เข้าชม : [197]
10 / ก.พ. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ
วิชาการทำขนมไข่เต่า
เข้าชม : [14536]
18 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 17 เมษายน 2558
เข้าชม : [309]
18 / พ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงกาพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงกาพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้าชม : [285]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [259]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ลูกเสือ กศน.บริจาคโลหิต
ลูกเสือ กศน.บริจาคโลหิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เข้าชม : [283]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมชี้แจงนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ประชุมชี้แจงนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [5194]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เสม็ดงามรีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [3050]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [107]
23 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตประชากรวัยแรงงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [113]
29 / ส.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองนารายณ์
โครงการนานาอาชีพสู่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองนารายณ์เพื่อความปรองดอง วันที 26 สิงหาคม 2557 ณ กศน.ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [6106]
25 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
งานชุมนุมลูกเสือ
วันที่ 18-22 กรกฏาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [191]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลคลองนารายณ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี

โทรสาร  08-7052-6503  Ubon_13@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี