[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลเกาะเปริด 
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


                   
ตำบลเกาะเปริดในอดีตนั้น มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเกาะเปริด  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3  ที่มาของชื่อเกาะเปริดมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยก่อนได้ล่องเรือสำเภามาค้าขายแล้วมาพักค้างแรมที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิดชาวจีนจึงเรียกว่า เกาะเปิดและอีกที่มาหนึ่งของชื่อเกาะเปริด ก็สันนิษฐานว่าในช่วงที่ชาวจีนมาพักอาศัยและสร้างบ้านเรือนบนเกาะนี้ ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาลาเรียและโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชาวจีนล้มป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเปิดหนีไปจากเกาะกันหมด จากนั้นจึงเรียกเกาะนี้ว่า เกาะเปิด

               ในเวลาต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนี้เป็น เกาะเปริด เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อเป็นศิริมงคล จึงเรียกว่า เกาะเปริด จนถึงปัจจุบันนี้  การสัญจรของคนสมัยก่อนนั้น ใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการเดินเท้า  โดยสมัยที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินผัน) ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง สภาพความเป็นเกาะจึงหมดไป และได้รวมอีก 4 หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบลเกาะเปริดคือ หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านคลองหก  หมู่ที่ 7  จวบจนถึงปัจจุบันเข้าชม : 836
 

กศน.ตำบลเกาะเปริด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
ที่ตั้ง หมู่ที่2 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ 086-3507658 E-mail :่ jaturongtahin@gmail.com  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin