[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง 

ตำบลเกาะเปริดแบ่งเขตการปกครองท้องที่ตาม พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.. 2457                     แบ่งออกเป็น  หมู่บ้านดังนี้
หมู่ 1    บ้านเกาะเปริด             มีนายสรรเพ็ชร  ธาราสุข             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2    บ้านเกาะเปริด             มีนางอัจฉรา  ขันติประเสริฐ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3    บ้านเกาะเปริด             มีนายมงคล  โชคดีวัฒนา           เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4    บ้านเขาตาหน่วย          มีนายประสงค์  สุขสวัสดิ์            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 5    บ้านเขาตาหน่วย          มีนายอดุลย์  ทุ่งตากแดด           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6    บ้านปากคลอง             มีนายสาริกา  ใจสุทธิ               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 7    บ้านคลองหก              มีนายมณเฑียร  แสวงธรรม        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 มีประชากร
จำนวนทั้งสิ้น  3,320  คน เป็นชาย  1,658  คน  เป็นหญิง  1,662  คนเข้าชม : 631
 

กศน.ตำบลเกาะเปริด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
ที่ตั้ง หมู่ที่2 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ 086-3507658 E-mail :่ jaturongtahin@gmail.com  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin