[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ถ่ายทำวีดีโอ วิชา การทำตะกร้าจากเสื่อกก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี นำทีมโดย นางสาวเปรมใจ สรรพคง ถ่ายทำวีดีโอ วิชา การทำตะกร้าจากเสื่อกก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ
เข้าชม : [3]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีการชี้แจงแผนงานการดำเนินงานของ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรม
เข้าชม : [1]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และอัตราค่ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom Cloud
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ นางสาวมยุรี พุ่มคำ ครู กศน.ตำบลบางกะไชย และนางสาวปรียนันท์ ทสามล ครู กศน.ตำปากน้ำแหลมสิงห์ ร่ว
เข้าชม : [2]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล โดยครู กศน.แต่ละตำบล มีการสอน พูดคุย มอบหมายงาน และให้นักศึก
เข้าชม : [1]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรโครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 1
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรโครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา
เข้าชม : [1]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่นายบุญเลิศ บุญมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
วันที่ 15 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่นายบุญเลิศ บุญมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ณ องค์การบริห
เข้าชม : [1]
14 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom meeting ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดโอกาสในการสัมผัส ป้องกันการ
วันที่ 13 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom meeting ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดโอกา
เข้าชม : [12]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่นายอำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 7 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ และ นายสมชาย ตองอ่อน นาย
เข้าชม : [16]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายวีระ สุขจิตร นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายบุญเชิด อุดมเ
เข้าชม : [21]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลพลิ้ว ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลพลิ้ว ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรฯ ในการนี้ นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อ
เข้าชม : [19]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันที่ 4 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการ
เข้าชม : [18]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ (Application ZOOM Cloud) ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล
เข้าชม : [17]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายรังสรรค์ เจริญวัย นายกเทศมนตรีตำบลพลิ้ว และนายพสวัตน์ โชติวัต
เข้าชม : [15]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [17]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดจันทบุรีที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [25]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)
เข้าชม : [17]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมาตรวจเยี่ยมห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET)
ร่วมต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมาตรวจเยี่ยมห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [23]
22 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 และการแข่งขันกีฬา \"กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [15]
18 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ฉลองครบรอบ 109 ปี ลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ “จงรักภักดี สามัคคีทำความดี 109 ปี ลุกเสือไทย
ร่วมงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ฉลองครบรอบ 109 ปี ลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ “จงรักภักดี สามัคคีทำความดี 109 ปี ลุกเสือไทย” ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563
เข้าชม : [18]
11 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี (กศน.) ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี (กศน.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [16]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี