[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 6-10
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 6-10 วัดท่าหัวแหวน
เข้าชม : [100]
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการสัญจรปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการสัญจรปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
เข้าชม : [119]
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมสอนเสริมปรองดองสามัคคีตามนโยบายประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
กิจกรรมสอนเสริมปรองดองสามัคคีตามนโยบายประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [104]
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 4 ตำบลบางสระก้า
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 4 ตำบลบางสระก้า
เข้าชม : [101]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่1-3
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่1-3 ตำบลบางสระเก้า
เข้าชม : [102]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร หลักสูตร “การเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง”
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร หลักสูตร“การเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง” ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติแล
เข้าชม : [110]
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ร่วมพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับอำเภอ ครั้งที่ 15 แหลมสิงห์เกมส์
ร่วมพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับอำเภอ ครั้งที่ 15 แหลมสิงห์เกมส์
เข้าชม : [130]
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ประชุมหารือกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
ประชุมหารือกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
เข้าชม : [111]
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561
เข้าชม : [105]
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจันทบุรี ประจำปี 2561
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และนางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว ครู กศน.ตำบล เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจันทบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู
เข้าชม : [112]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจันทบุรี ประจำปี 2561
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นางสาวณิชากร ผลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจันทบุรี ประจำปี 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราช
เข้าชม : [104]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
อบรมพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าอบรมพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ
เข้าชม : [103]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นางสาวณิชากร ผลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมองค์กรนักศึกษา ณ กศน.ตำบลพลิ้ว เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งประธานองค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข
เข้าชม : [126]
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ โดยอำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินโครงการประชุมเพื่อเ
เข้าชม : [109]
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
แหลมสิงห์สิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้บุคลากรร่วมงานแหลมสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ โดยนายสมทรง นิลยอง นายอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิส
เข้าชม : [112]
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมบริจาคโลหิต
อำเภอแหลมสิงห์ร่วมกับกาชาดจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ ในการนี้ ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 18 คน และมีผู้ประส
เข้าชม : [103]
9 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี โดยนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายเชี่ยวชาญ ปัจจุส
เข้าชม : [123]
9 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานของ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และลงพื้นที่นิเทศการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบลพลิ้ว โดย ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากรให้การต้อนรับแล
เข้าชม : [128]
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากรร่วมงานวันเกษียณอายุราชการของเครือข่ายผู้สนับสนุนการดำเนินงาน กศน.
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว และนางสาวเบญจวรรณ ชาตกุล ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการของนายศระสิพร พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 และนางอุมาพร มงคลศิริภัทรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลพลิ้ว ณ ศูนย์เรียนร
เข้าชม : [120]
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวณิชากร ผลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี และหลังปิดประชุมผู้อำ
เข้าชม : [117]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 ->
<< 10 11 12 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี