[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยา) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [200]
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
เข้าชม : [196]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 วันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 126 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้
เข้าชม : [231]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ โดยมีบุคลากร และนักศึกษา กศ
เข้าชม : [201]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi พร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว คือ นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแ
เข้าชม : [218]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [159]
1 / ส.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประกอบพิธีในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐ
เข้าชม : [177]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [178]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรสุดท้ายสอนการทำทองม้วนสดใบเตยมะพร้าวอ่อน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรสุดท้ายสอนการทำทองม้วนสดใบเตยมะพร้าวอ่อน ณ วัดเขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จัง
เข้าชม : [192]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระดับอำเภอ ปี 2561 ”Laemsing Games 2018”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในระดับอำเภอ ปี 2561 ”Laemsing Games 2018” โดยได้รับเกียรติจากนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข
เข้าชม : [221]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสุดฝั่งบูรพา
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ในการนี้ ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำ
เข้าชม : [158]
24 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าวัด เรียนรู้ธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าวัด เรียนรู้ธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพ
เข้าชม : [167]
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่ม
เข้าชม : [200]
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้
เข้าชม : [169]
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ณ กศน.ตำบลบางสระเก้า ในการนี้นายสมชาย ตองอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสร
เข้าชม : [171]
18 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มท
เข้าชม : [14652]
18 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม ในการนี้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประกอบด้วย ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแห
เข้าชม : [173]
18 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ณ บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมี
เข้าชม : [139]
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (N-NET)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (N-NET) ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [159]
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุป
เข้าชม : [175]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี