[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทะเบียน กรณีปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [7]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5367/จบ.86
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5367/จบ.86 ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์
เข้าชม : [54]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
เข้าชม : [58]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้
เข้าชม : [59]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมเป็นคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหว
เข้าชม : [63]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมผลิตรายการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านทางรายการ \\\"สายใย กศน.\\\" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย และ นางสาวมยุรี พุ่มคำ ครู กศน.ตำบลบางกะไชย ร่วมผลิตรายการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านทางรายการ \\\"สาย
เข้าชม : [58]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ บรรเทิงโฮมสเตย์ ตำบลบางชัน อำเภอข
เข้าชม : [28]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ วัดคลองยายดำ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลม
เข้าชม : [13]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. DMIS ประจำปี 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. DMIS ประจำปี 2564 และติดตามการจัดกิจกรรมตามแผน
เข้าชม : [30]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โดยใช้ Application Zoom Cloud
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) ประจำปี พ.ศ.
เข้าชม : [13]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ ไปรับตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และนายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ ไปรับตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ พลิ้วรีส
เข้าชม : [10]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อ
เข้าชม : [28]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการฯ มีจิตสำนึกเคารพเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก บำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการค่ายลูกเสือ กศน. เชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึกเคารพเชิด
เข้าชม : [14]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามา
เข้าชม : [13]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมหัวหน้าราชการฯ อำเภอแหลมสิงห์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการฯ อำเภอแหลมสิงห์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [15]
28 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการวางแผนการจัดสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการวางแผนการจัดสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และชี้แจงเนื้อหาจากการประชุมประจำเดื
เข้าชม : [52]
28 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ และเพื่อให้การบ
เข้าชม : [52]
28 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี โดยใช้
เข้าชม : [48]
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพรพยะสั้น
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ ชาตกุล ครู กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การถักกระเป๋าเอ็นปอกระเจา หลักสูตร 30 ชั่ว
เข้าชม : [51]
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย คุณแม่พวงมณี ตองอ่อน มารดาของ นายสมชาย ตองอ่อน ประธานคณะกรรม การสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย นางพวงมณี ตองอ่อน มารดาของ นายสมชาย ตองอ่อน ประธานคณะกรรม การสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิธร ลิ้มตร
เข้าชม : [64]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี