[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานทำบุญตักบาตร ล้อมผ้าแดง เจดีย์อิสรภาพ ป้อมไพรีพินาศ ประจำปี 2564
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานทำบุญตักบาตร ล้อมผ้าแดง เจดีย์อิสรภาพ ป้อมไพรีพินาศ ประจำปี 2564 ณ ป้อมไพรีพินาศ และเจดีย์อิสรภาพ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จัง
เข้าชม : [59]
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการห้องสมุดเพื่อพัฒนาการอ่าน (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) ปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเพื่อพัฒนาการอ่าน (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแว่นตาแฟนซีกิจกรรมโยนห่วงหรรษา
เข้าชม : [48]
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Forcus Group) และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ
เข้าชม : [55]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะไชย ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลบางสระเก้า ตำบลคลองน้ำเค็ม ตำบลพลิ้ว ตำบลหนองชิ่ม และตำบลเกาะเปริด เพื่อให่คำแนะนำในก
เข้าชม : [65]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม 5 ส บริเวณ ภายในและภายนอก กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณ ภายในและภายนอก กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีการทำความสะอาด เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันท
เข้าชม : [61]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีการชี้แจงจากการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ของอำเภอแหลมสิงห์ ให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีการชี้แจงจากการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ของ
เข้าชม : [62]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และให้คำปรึกษ
เข้าชม : [50]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแหลมสิงห์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอแหลมสิงห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแหลมสิงห์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมส
เข้าชม : [50]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมโครงการปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล “หลักสูตรการใช้ โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ” เรื่องการใ
เข้าชม : [25]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมออนไลน์ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 29 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย ประชุมออนไลน์ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังการส
เข้าชม : [20]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
“กิจกรรม 5 ส” สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
วันที่ 28 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัด “กิจกรรม 5 ส” สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยมีการทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกรอบๆ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อปรับภูมิทัศน์
เข้าชม : [19]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft team)
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล “หลักสูตรการใช้ โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ” เรื่องการ
เข้าชม : [23]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Microsoft team)
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล “หลักสูตรการใช้ โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ” โดยการอบรม
เข้าชม : [23]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรบโครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ
เข้าชม : [49]
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ถ่ายทำวีดีโอ วิชา การทำตะกร้าจากเสื่อกก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี นำทีมโดย นางสาวเปรมใจ สรรพคง ถ่ายทำวีดีโอ วิชา การทำตะกร้าจากเสื่อกก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ
เข้าชม : [62]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีการชี้แจงแผนงานการดำเนินงานของ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรม
เข้าชม : [66]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และอัตราค่ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom Cloud
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ นางสาวมยุรี พุ่มคำ ครู กศน.ตำบลบางกะไชย และนางสาวปรียนันท์ ทสามล ครู กศน.ตำปากน้ำแหลมสิงห์ ร่ว
เข้าชม : [65]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล โดยครู กศน.แต่ละตำบล มีการสอน พูดคุย มอบหมายงาน และให้นักศึก
เข้าชม : [67]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรโครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 1
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรโครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา
เข้าชม : [64]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่นายบุญเลิศ บุญมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
วันที่ 15 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่นายบุญเลิศ บุญมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ณ องค์การบริห
เข้าชม : [29]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี