[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONE GAMES UBON RATCHATHANI 2020)
กีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONE GAMES UBON RATCHATHANI 2020) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
เข้าชม : [57]
18 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ทำบุญสำนักงาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทำบุญสำนักงาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [66]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [60]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์”
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์”
เข้าชม : [62]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [71]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [60]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายลูกเสือ กศน. เชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถาบันการศึกษา
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือ กศน. เชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถาบันการศึกษา
เข้าชม : [49]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บ้านสวนบุษบาโฮมสเตย์ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [64]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการขยายผลแนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literacyและหลักสูตรการค้าออนไลน์
โครงการขยายผลแนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literacyและหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [58]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เข้าชม : [49]
24 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ บ้านเปี่ยมสุข ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [55]
21 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 20 มกราคม 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหหลมสิงห์
เข้าชม : [60]
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันครู ปี 2563
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
เข้าชม : [100]
15 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [49]
12 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [92]
2 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [54]
24 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562
โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [60]
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เสริมทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์สังคมดี
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เสริมทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์สังคมดี รุ่นที่ 5019/จบ.69
เข้าชม : [62]
8 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ..ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ..ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
8 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [123]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี