[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [101]
12 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประเพณีวันลอยกระทง ณ ชายหาดแหลมสิงห์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประเพณีวันลอยกระทง ณ ชายหาดแหลมสิงห์
เข้าชม : [103]
12 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่องโลกกว้างกับห้องสมุดในยุคดิจิทัล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่องโลกกว้างกับห้องสมุดในยุคดิจิทัล ณ ห้องสมุดประชาขนอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [117]
5 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมอบรมการทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ มีการทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ และนำทักษะการสอน พิธีการ กระบวนการทางการลูกเสือไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจก
เข้าชม : [130]
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
เข้าชม : [124]
28 / ก.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ะหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”)
เข้าชม : [152]
20 / ส.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
เข้าชม : [111]
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนมะพร้าวอินทรีย์ ในพื้นที่ ตำบลบางสระเก้า หมู่ที่ 1 บ้านเนิน
เข้าชม : [165]
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน
ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [136]
8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เข้าชม : [210]
8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร การศึกษาพิเศษ
เข้าชม : [218]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [130]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประเมินหมู่บ้าน ตำบลบางสระเก้า
ข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง ตำบลบางสระเก้า
เข้าชม : [151]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
บริจาคโลหิต
กศน.อำเภอแหลมสิงห์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [115]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริม การอ่าน นำวารสารและหนังสือพิมพ์ไปให้บริการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าชม : [133]
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [127]
12 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพิธีตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เข้าชม : [100]
12 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข้าชม : [99]
12 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เข้าชม : [92]
8 / พ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เข้าชม : [126]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี