[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
14 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom meeting ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดโอกาสในการสัมผัส ป้องกันการ
วันที่ 13 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom meeting ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดโอกา
เข้าชม : [54]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่นายอำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 7 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ และ นายสมชาย ตองอ่อน นาย
เข้าชม : [67]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายวีระ สุขจิตร นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายบุญเชิด อุดมเ
เข้าชม : [64]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลพลิ้ว ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลพลิ้ว ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรฯ ในการนี้ นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อ
เข้าชม : [66]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันที่ 4 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการ
เข้าชม : [63]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ (Application ZOOM Cloud) ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล
เข้าชม : [61]
6 / ม.ค. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 แด่ นายรังสรรค์ เจริญวัย นายกเทศมนตรีตำบลพลิ้ว และนายพสวัตน์ โชติวัต
เข้าชม : [55]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [56]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดจันทบุรีที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [71]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)
เข้าชม : [67]
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมาตรวจเยี่ยมห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET)
ร่วมต้อนรับ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมาตรวจเยี่ยมห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [69]
22 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 และการแข่งขันกีฬา \"กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [50]
18 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ฉลองครบรอบ 109 ปี ลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ “จงรักภักดี สามัคคีทำความดี 109 ปี ลุกเสือไทย
ร่วมงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ฉลองครบรอบ 109 ปี ลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ “จงรักภักดี สามัคคีทำความดี 109 ปี ลุกเสือไทย” ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563
เข้าชม : [49]
11 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี (กศน.) ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี (กศน.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [52]
11 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ส่งความสุขให้น้อง
นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคกิจกรรม \"สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง\" อาทิ ตุ๊กตา เครื่องนุ่มห่ม และรองเท้านักเรียน
เข้าชม : [58]
11 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 7 ตำบล
เข้าชม : [58]
11 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมกิจกรรมฯ ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการให้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ได้ร่วมกิจกรรมฯ ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [61]
9 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
5 ธันวาคม 2563
กิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [52]
9 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปน้ำผึ้งชันโรง ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [32]
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ร่วมต้อนรับ นางสมจิต ผาดไธงสง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขะ นางกนกณัฐ สิงหะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีขรภูมิ นางสาวณัฎธ์พัชร สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยเยี่ยมชม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และ กศน.ตำบลพลิ้ว กศน.5 ดีพรีเมี่ยม อ.แหลม
เข้าชม : [52]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี