[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการชี้แจงสาระสำคัญจากการประชุมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการชี้แจงสาระสำคัญจากการประชุมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [55]
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [46]
3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [61]
26 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าพบและแนะนำ นางศศิธร ลิ้มตระกูล เนื่องด้วยได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต่อ นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์
เข้าพบและแนะนำ นางศศิธร ลิ้มตระกูล เนื่องด้วยได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต่อ นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ ณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [83]
26 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน\" ประจำปี 2563
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน\" ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [59]
26 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การตรวจไขว้ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2563
การตรวจไขว้ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [64]
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
แสดงความยินดีและต้อนรับ นางศศิธร ลิ้มตระกูล เนื่องด้วยได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
แสดงความยินดีและต้อนรับ นางศศิธร ลิ้มตระกูล เนื่องด้วยได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [62]
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมวางแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
ประชุมวางแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [55]
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมประจำปี 2563
ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมประจำปี 2563 ณโรงแรม แซนด์ ดนส์ เจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [46]
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อตกลงแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อตกลงแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [48]
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับนักศึกษาเทียบระดับ
ต้อนรับคณะนักศึกษาเทียบระดับจาก กศน.จังหวัดจันทบุรี และ กศน.จังหวัดตราด เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [48]
17 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [57]
9 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประชุมประจำเดือนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทราบและปฏิบัติ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [68]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [73]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [74]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [66]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผอ.ประวิทย์ กองสุดใจ อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่
ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผอ.ประวิทย์ กองสุดใจ อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ ณ วัดบุญญาวาสวิหาร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [68]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563
เข้าชม : [68]
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 ตลาคม 3563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [64]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [93]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี