[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [129]
20 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนิน
ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [112]
12 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการรดน้ำนายอำเภอแหลมสิงห์
โครงการรดน้ำนายอำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [146]
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
เข้าชม : [132]
6 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์\\\"ธารนารายณ์\\\"
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์\\\"ธารนารายณ์\\\" ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [119]
4 / เม.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
เข้าชม : [134]
21 / ก.พ. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฏิบัติการการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมปฏิบัติการการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [148]
15 / ก.พ. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [120]
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ยุวกาชาด
โครงการยุวกาชาด
เข้าชม : [138]
19 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
เข้าชม : [233]
13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [171]
13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [179]
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เข้าชม : [182]
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้อง และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ
เข้าชม : [158]
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยา) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [162]
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
เข้าชม : [161]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 วันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 126 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้
เข้าชม : [198]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ โดยมีบุคลากร และนักศึกษา กศ
เข้าชม : [163]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi พร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว คือ นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแ
เข้าชม : [170]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [127]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี