[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและชี้แจงการประเมินพนักงานราชการ
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและชี้แจงการประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [183]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศนอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กศนอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
เข้าชม : [198]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [117]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังห
เข้าชม : [76]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา(COVID-19)
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา(COVID-19)และสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เข้าชม : [79]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”วันที่ 9 มีนาคม 2563ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
เข้าชม : [70]
27 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONE GAMES UBON RATCHATHANI 2020)
กีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONE GAMES UBON RATCHATHANI 2020) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
เข้าชม : [97]
18 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ทำบุญสำนักงาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทำบุญสำนักงาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [110]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [106]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์”
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์”
เข้าชม : [106]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [116]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [106]
16 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายลูกเสือ กศน. เชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถาบันการศึกษา
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือ กศน. เชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถาบันการศึกษา
เข้าชม : [94]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บ้านสวนบุษบาโฮมสเตย์ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการขยายผลแนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literacyและหลักสูตรการค้าออนไลน์
โครงการขยายผลแนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literacyและหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [94]
2 / ก.พ. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เข้าชม : [80]
24 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ บ้านเปี่ยมสุข ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [100]
21 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 20 มกราคม 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหหลมสิงห์
เข้าชม : [94]
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันครู ปี 2563
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
เข้าชม : [189]
15 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [86]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี