[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดสามแยกท่าเขา ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
เข้าชม : [137]
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [126]
25 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ภายในงานมีการประกวดวาดภาพ คำขวัญ และเรียงความของนั
เข้าชม : [117]
19 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะด้านอ
เข้าชม : [128]
19 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกร
เข้าชม : [134]
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นางสาวปรียนันท์ ทสามล นางสาววิไลพร ชุนสิทธิ์ นางสาวมยุรี พุ่มคำ และนายจตุรงค์ ท่าหิน ครู กศน.ตำบล เข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 14 ม
เข้าชม : [117]
11 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารยุคใหม่ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประ
เข้าชม : [147]
6 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
รองเลขาธิการ กศน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีนายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำ
เข้าชม : [199]
6 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้
เข้าชม : [144]
2 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ให้การต้อนรับนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จำน
เข้าชม : [142]
2 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการฝึกอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้นางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว นายจตุรงค์ ท่าหิน และนางสาวเบญจวรรณ ชาตกุล ครู กศน.ตำบล เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 จัดขึ้นโดยกองบังคั
เข้าชม : [117]
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม : [157]
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
กิจกรรม Meet and Talk My Network
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนายจตุรงค์ ท่าหิน และนางสาวเบญจวรรณ ชาตกุล ครู กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรม Meet and Talk My Network เพื่อพบปะพูดคุยกับเครือข่ายร่วมผลิตรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่
เข้าชม : [115]
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน. ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตร “การบริหารจัดการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น Smart Farmer”
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน. ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตร “การบริหารจัดการการส่งเส
เข้าชม : [123]
3 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ไตรมาส 3 – 4
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ
เข้าชม : [134]
3 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดรายการวิทยุ \"เสียงบอกจาก กศน.\"
วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดรายการวิทยุ \"เสียงบอกจาก กศน.\" โดย ออกอากาศทาง สวศ.จันทบุรี บูรณาการร่วมกับ สวท.จันทบุรี (AM 1125 kHz),สวท.ตราด (AM 1557 kHz) เวลา14.00 - 15.00 น. เพื่อประชา
เข้าชม : [182]
3 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 24 เมษายน 2561 อำเภอแหลมสิงห์จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนราชการ รวมทั้งเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก อาทิ นางกานต์เปรมปรีด์
เข้าชม : [130]
30 / เม.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2
ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม. ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561
เข้าชม : [140]
30 / เม.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ร่วมต้อนรับนายประวิตร ทับเที่ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [130]
30 / เม.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ระดับจังหวัด ขยายผลระดับอำเภอ
เข้าชม : [132]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี