[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
12 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [127]
2 / ม.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [86]
24 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562
โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [89]
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เสริมทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์สังคมดี
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เสริมทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์สังคมดี รุ่นที่ 5019/จบ.69
เข้าชม : [111]
8 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ..ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ..ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [148]
8 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [170]
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [152]
12 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประเพณีวันลอยกระทง ณ ชายหาดแหลมสิงห์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประเพณีวันลอยกระทง ณ ชายหาดแหลมสิงห์
เข้าชม : [154]
12 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่องโลกกว้างกับห้องสมุดในยุคดิจิทัล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่องโลกกว้างกับห้องสมุดในยุคดิจิทัล ณ ห้องสมุดประชาขนอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [162]
5 / พ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร่วมอบรมการทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ มีการทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ และนำทักษะการสอน พิธีการ กระบวนการทางการลูกเสือไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจก
เข้าชม : [216]
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
เข้าชม : [182]
28 / ก.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ะหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”)
เข้าชม : [245]
20 / ส.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
เข้าชม : [147]
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนมะพร้าวอินทรีย์ ในพื้นที่ ตำบลบางสระเก้า หมู่ที่ 1 บ้านเนิน
เข้าชม : [218]
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือน
ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [167]
8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เข้าชม : [258]
8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร การศึกษาพิเศษ
เข้าชม : [277]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [172]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประเมินหมู่บ้าน ตำบลบางสระเก้า
ข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง ตำบลบางสระเก้า
เข้าชม : [191]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
บริจาคโลหิต
กศน.อำเภอแหลมสิงห์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [156]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี