[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
17 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [12]
9 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมประจำเดือนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประชุมประจำเดือนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ทราบและปฏิบัติ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [17]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [22]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [23]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [18]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผอ.ประวิทย์ กองสุดใจ อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่
ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผอ.ประวิทย์ กองสุดใจ อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ ณ วัดบุญญาวาสวิหาร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [23]
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563
เข้าชม : [24]
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 ตลาคม 3563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [22]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [38]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เข้าชม : [33]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [37]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วย
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [43]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [45]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [42]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [95]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 -30 ก.ค.63 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [124]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
เข้าชม : [106]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [101]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ รุ่นที่ 2 ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [37]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี