[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้อง และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ
เข้าชม : [157]
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยา) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [162]
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
เข้าชม : [161]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 วันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 126 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้
เข้าชม : [198]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ โดยมีบุคลากร และนักศึกษา กศ
เข้าชม : [163]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [126]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระดับอำเภอ ปี 2561 ”Laemsing Games 2018”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในระดับอำเภอ ปี 2561 ”Laemsing Games 2018” โดยได้รับเกียรติจากนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข
เข้าชม : [180]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสุดฝั่งบูรพา
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ในการนี้ ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำ
เข้าชม : [123]
24 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าวัด เรียนรู้ธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าวัด เรียนรู้ธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพ
เข้าชม : [136]
18 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม ในการนี้บุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประกอบด้วย ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแห
เข้าชม : [136]
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (N-NET)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (N-NET) ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [129]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแหลมสิงห์ ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอำเภ
เข้าชม : [126]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู กศน.และบุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งได้ให้กำลังใจในกา
เข้าชม : [141]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 759
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 759 มีการให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกั
เข้าชม : [138]
3 / ก.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู
เข้าชม : [126]
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปะคำ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวสาริสา ระบุผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้การต้อนรับนางสาวณัฏฐณิชา อินทรโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะคำ จั
เข้าชม : [134]
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดสามแยกท่าเขา ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
เข้าชม : [136]
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [126]
25 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ภายในงานมีการประกวดวาดภาพ คำขวัญ และเรียงความของนั
เข้าชม : [117]
19 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกร
เข้าชม : [133]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี