[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 ตลาคม 3563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [11]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [12]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เข้าชม : [16]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [20]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วย
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [29]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [30]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [30]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [80]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 -30 ก.ค.63 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
เข้าชม : [89]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [90]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [88]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ รุ่นที่ 2 ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [29]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things)
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้าชม : [57]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom ระว่างวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [66]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [66]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [70]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน” (ออนไลน์-ออฟไลน์)
เข้าชม : [71]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน”
เข้าชม : [28]
5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [97]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี