[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

กิจกรรมห้องสมุด

             1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้นักเรียนสนใจในการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้แก

  • การเล่านิทาน
  • การเล่าเรื่องจากหนังสือ
  • การตอบปัญหาจากหนังสือ
  • การอภิปราย
  • การแสดงละครหุ่นมือ
  • การโต้วาที
  • การประกวด
  • การแข่งขัน
  • การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน
  • จัดแสดงหนังสือใหม่

             2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักห้องสมุด ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่

  • การแนะนำการใช้ห้องสมุด
  • การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
  • การนำชมห้องสมุด

 
 3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่าน ได้แก่

  • มุมรักการอ่าน
  • มุมหนังสือในห้องเรียน
  • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 

  4. บ้านหนังสือชุมชน   เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำหนังสือไปให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ห้องสมุด ได้มีโอกาศในการอ่านหนังสือที่ดีๆ

 

5. กิจกรรม อื่นๆ
เข้าชม : 869
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
19/5 หมู่10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
โทรศัพท์ 0-3943-4405 โทรสาร 0-3943-4404 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin