[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

                คำว่า "มะขาม" ซึ่งเป็นชื่อของตำบล ตามหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเดิมนั้นชาวบ้านเรียกว่า "มะขาม" ซึ่งหมายถึงความเกรงกรัวเพราะสภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าทึบไม่มีบ้านเรือนราษฎรการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับบ้านไพริน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่มีแร่พลอยไพรินที่มีคุณค่าเป็นอันดับ 1 ของโลกราคาสูง ทำให้ผู้ที่นิยมแสวงโชคจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทาง "มาขาม" ที่เต็มไปด้วยไข้ผ่า (ไข้จับสั่น) และสัตว์ร้ายนานาชนิด ในปีหนึ่งๆ ปรากฎมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้ายเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่เกรงกลัวแก่ผู้ทราบข่าวและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมากจึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า "มะขาม" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "มะขาม" จนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 83.75 ตารางกิโลเมตร 
            เข้าชม : 774
 
 
กศน.ตำบลมะขาม
262 หมุ่ 1  ตำบลมะขาม   อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   087-8333132 
โทรสาร  0-39389443-4 payup1234tom@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin