[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก


แหล่งท่องเที่ยวตำบลมะขาม

                    ตำบลมะขาม มีอ่างเก็บน้ำธรรมชาติมีชื่อว่า “หนองตะพอง” ซึ่งเหมาะสำหรับปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์อเนกประสงค์ เช่น เป็นแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยตามโครงการแก้มลิง และเป็นที่ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ศูนย์ธรรมชาติ สวนสมุนไพร สวนสาธารณะ สวนป่าอนุรักษ์ สวนสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย

                   สภาพพื้นที่ตำบลมะขามส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ เกษตรกรขาดสถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร ประสบกับปัญหาผลไม้ล้นตลาด มีพื้นที่สาธารณประโยชน์เหมาะสำหรับการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร พื้นที่ตำบลมะขาม มีที่พักสงฆ์พระบาทเขามะขาม ประกอบด้วยพระพุทธบาทเก่าแก่ เหมาะสำหรับที่จะพัฒนาเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา และศึกษาธรรมชาติ ศึกษาชมทัศนียภาพของจังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 564
 
 
กศน.ตำบลมะขาม
262 หมุ่ 1  ตำบลมะขาม   อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   087-8333132 
โทรสาร  0-39389443-4 payup1234tom@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin