[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

อำเภอมะขาม
แผนที่จังหวัดจันทบุรี เน้นอำเภอมะขาม
พระบาทมะขาม ทิวทัศน์งาม
หนองตะพอง มากมีลองกองมังคุดเงาะ
ระกำหวานเสียงขับขานน้ำตกชำปาง เที่ยวบ้านอ่าง
สวนสมุนไพร ไหว้ท่านพ่อใยศูนย์รวมใจ
แห่งศรัทธา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอมะขาม
อักษรโรมัน Amphoe Makham
จังหวัด จันทบุรี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2205
รหัสไปรษณีย์ 22150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 480.1 ตร.กม.
ประชากร 30,271 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 63.05 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอมะขาม เลขที่ 23/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
พิกัด 12°40′25″N 102°11′48″E / 12.67361°N 102.19667°E / 12.67361; 102.19667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3938 9498
หมายเลขโทรสาร 0 3938 9498

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอมะขาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เดิมเรียกว่า “อำเภอท่าหลวง” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2540 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมะขาม " สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม” เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่ากินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย” ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า “มาขาม” ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม”แต่ภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็นอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอมะขามตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว หลักกิโลเมตรที่ 9 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ระยะทางจากอำเภอมะขาม ไปอำเภอข้างเคียง

 • อำเภอขลุง ระยะทาง 26 กิโลเมตร
 • อำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 27 กิโลเมตร
 • อำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
 • อำเภอสอยดาว ระยะทาง 55 กิโลเมตร
 • อำเภอเขาคิชญกูฎ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
 • อำเภอแหลมสิงห์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
 • อำเภอนานยายอาม ระยะทาง 59 กิโลเมตร
 • อำเภอแก่งหางแมว ระยะทาง 68 กิโลเมตร
 • อำเภอวังน้ำเย็น ระยะทาง 115 กิโลเมต
 • อำเภอเขาสมิง ระยะทาง 57 กิโลเมตร
 • อำเภอแกลง ระยะทาง 76 กิโลเมตร
 • อำเภอกบิณทร์บุรี ระยะทาง 182 กิโลเมตร

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอมะขามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

1. มะขาม   (Makham)   10 หมู่บ้าน  
2. ท่าหลวง   (Tha Luang)   8 หมู่บ้าน  
3. ปัถวี   (Patthawi)   12 หมู่บ้าน  
4. วังแซ้ม   (Wang Saem)   12 หมู่บ้าน  
5. ฉมัน   (Chaman)   9 หมู่บ้าน  
6. อ่างคีรี   (Ang Khiri)   8 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอมะขามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลมะขาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะขาม
 • เทศบาลตำบลอ่างคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างคีรีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม)
 • เทศบาลตำบลท่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังแซ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแซ้มทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลฉมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉมันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปัถวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปัถวีทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอ

 • โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
 • โรงเรียนบ้านมะขาม
 • โรงเรียนบ้านหนอนสลุด
 • โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
 • โรงเรียนวัดโป่ง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งบอน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเพล
 • โรงเรียนบ้านวังตัก
 • โรงเรียนวัดขนุน
 • โรงเรียนวัดน้ำรัก
 • โรงเรียนบ้านทัพนคร
 • โรงเรียนตชด บ้านคลองมะลิ
 • โรงเรียนวัดมะทาย
 • โรงเรียนตากสิน บริหารธุรกิจ ( เอกชน )


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makham.nfe@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03