[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

แหล่งเรียนรู้
สวนสมุนไพรจันทบุรี

ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


สวนสมุนไพรจันทบุรี

สวนสมุนไพรจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ ต . อ่างคีรี อ . มะขาม จ . จันทบุรี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ . ศ . 2486 ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 144 ไร่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 104 ไร่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 40 ไร่ จัดทำเป็นสวนสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งปลูกรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพร จำนวนมากกว่า 500 ชนิด ศึกษาวิจัยด้านการปลูกพืชสมุนไพรผลิตวัตถุดิบสมุนไพร สำหรับศึกษา วิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีโรงล้าง อบ ตากสมุนไพร สำหรับปฏิบัติงานและการสาธิต เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ต้น จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำจังหวัดจันทบุรี..... ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในมีแปลงทดลองและเรือนเพาะชำพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อนำพืชเหล่านี้ไปทำการทดลองศึกษาค้นคว้า และนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค

 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องขออนุญาตล่วงหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สอบถามข้อมูล โทร.0 3941 3177 กรุงเทพฯ โทร. 0 2589 9850-8 ต่อ 9042-3 เข้าชม : 2629


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) 2 / ก.พ. / 2557
      สวนสมุนไพรจันทบุรี 31 / ม.ค. / 2557
      ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 12 / ม.ค. / 2557


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makham.nfe@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03