[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

23 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
ผอ.กศน.อำเภอมะขาม ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบล
ผอ.กศน.อำเภอมะขาม ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบล
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
โครงการพัมนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร AI
โครงการพัมนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร AI
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
ประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอมะขาม
ประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอมะขาม
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
กิจกรรมการปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1-2563
กิจกรรมการปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1-2563
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการเรียนรู้การทำเค้กกล้วยหอม
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการเรียนรู้การทำเค้กกล้วยหอม
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
15 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.อำเภอมะขาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร กศน.อำเภอมะขาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.อำเภอมะขาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร กศน.อำเภอมะขาม
11 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
11 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลมะขาม
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลมะขาม
11 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลปัถวี และกศน.ตำบลฉมัน
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลปัถวี และกศน.ตำบลฉมัน
11 / ก.ค. / 2563 : ข่าว
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าหลวง ,กศน.ตำบลวังแซ้ม และกศน.ตำบลอ่างคีรี
นิเทศการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลท่าหลวง ,กศน.ตำบลวังแซ้ม และกศน.ตำบลอ่างคีรี
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว
รับชมการถ่ายทอดสด การเปิดตัวแอปพลิเคชัน กศน.ออนไลน์
รับชมการถ่ายทอดสด การเปิดตัวแอปพลิเคชัน กศน.ออนไลน์
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว
นิเทศ กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน
นิเทศ กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว
ผอ.กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบล
ผอ.กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบล
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว
ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าว
ครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
ครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าว
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าว
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอสอยดาว
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ปี 2563 ณ กศน.อำเภอสอยดาว
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าว
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makham.nfe@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03