[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ดินพร้อมปลูก


ประวัติความเป็นมา  ดินพร้อมปลูกมูลไส้เดือน

กลุ่มบ้านหนองอ้อ   หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม  ได้ประชุมและรวมกลุ่ม มีความต้องการที่จะเรียนและตั้งตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองอ้อ  และ กศน.อำเภอมะขาม จึงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงและ โดยการนำของผู้ใหญ่รำพึง ยุติวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 และจัดทำตั้ง บ้านมังกรดิน
ขึ้นและโดยเรียนรู้การเลี้ยงใส้เดือนดิน โดยทางกศน.อำเภอมะขามและเครือข่ายได้แนะนำการเพาะเลี้ยงและทางกศน.ได้แนะนำเรื่องการค้าออนไลน์การสร้างเว็บเพจบ้านมังกรดิน และขาย ใน oocc ของ กศน.อำเภอมะขาม ต่อมาก็ได้ ทางกลุ่มบ้านหนองอ้อ เห็นว่ากิจกรรมการเลี้ยงใส้เดือน มีความต้องการของตลาดมากขึ้นจึงได้ร่วมกับกศน.อำเภอมะขามและเครือข่ายพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลดผลิตเป็นน้ำหมักจากมูลไส้เดือนและเป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน และยังสมารถทำเป็นอาชีพเสริมในชุมชนกลุ่มบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  มีความสามัคคีกันรวมกลุ่มกัน สนใจที่ทำ และ มีพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ  มาศึกษาดูงานซึ่งเกิด  เกิดกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  มีการวางแผนการทำงาน  ก่อให้เกิดความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ  ทำให้เกิดการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มอย่างยั่งยืน กศน.ตำบลมะขาม จึงพัฒนาหลักสูตรต่อยอดอาชีพเดิมให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้ทีสนใจควรศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ สามารถนำ ไปประกอบอาชีพให้กับตนเองและชุมชนได้

 
 


ช่องทางการติดต่อ
กศน.ตำบลมะขาม 
087-8333132
นางสุนีย์พร  บุญโยประการ  095-7783188
OOCC กศน.อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


เข้าชม : 322
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makhamnfc@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03