[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.นายายอาม 

1.นายชำนาญ  วงศ์แหลมสิงห์     ประธานกรรมการ                

2.พระครูโสภณกิจจานุวัตร         กรรมการ

3.นายสุชาติ  รักษ์แก้ว          กรรมการ

4.นายสมคิด  จิ้วฮวด           กรรมการ

5.นายสมหมาย  เดชศรี         กรรมการ

6.นางเบญจมาศ  เกษี         กรรมการ

7.นางสาววิไลวรรณ ดาบสมเด็จ    กรรมการ

8.นางมาลัย   อุ่นศรีอุไร       กรรมการ

9.นายนพดล   วิวิธจินดา       กรรมการและเลขานุการ

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายายอาม 
สังกัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 
เลขที  27/14-15  ม.12 ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160 
เบอร์โทรศัพท์  0-3949-1229  โทรสาร  0-3949-1169 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01