[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ ต้นนา โฮมสเตย์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยใช้โปรแกรม ZOOM ออนไลน์ ณ กศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2563
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2563
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรครูร่วมเป็นวิทยากร C Smart
เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพคุณแม่ของประธานกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ วัดโพธิ์ลังกา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่าพัฒนาผู้เรียนติวเต็มความรู้การสอบ N-NET และ การสอบปลายภาค ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ กศน.อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ กศน.อำเภอนายายอาม
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีมอบปัญญาบัตรผู้สูงอายุตำบลวังใหม่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อบต.ตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานโครงการสุขภาพดีวิถีชุมชนคนนายายอาม
จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายายอาม นำห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม สมุดเล่มเล็ก วงล้อพาเพลิน พาเช็ดหน้าพาเพลิน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ รพ.สต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี
25 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายายอาม 
สังกัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 
เลขที  27/14-15  ม.12 ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160 
เบอร์โทรศัพท์  0-3949-1229  โทรสาร  0-3949-1169 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01