[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี Tol 039491229 Fax 039491169
 
   กลับหน้าหลัก


ความรู้เกี่ยวกับ IT
โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าทั้งในเรื่องสั้นและบทกวี ล้วนเป็นผลงานที่สะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการใช้ภาษาที่ละเอียดลออ มีการใช้คำวรรณศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ ต่อยอดความคิด ในการปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน  


สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน บทความนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำหนังสือทรงคุณค่า โดยเป็นหนังสือ หนังสือรวมเรื่องสั้นและบทกวี โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 จัดการประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

         รางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านวรรณกรรม  โดยในปี 2562 รางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 และจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ผู้เขียนภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

      ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

        สำหรับการประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเขียนและประชาชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกปี โดยในปี 2562 มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลนั้นแบ่งเป็น ประเภทเรื่องสั้น จำนวน 13 เรื่อง ผลงานและประเภทบทกวีจำนวน 13 ผลงาน

         สำหรับเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง”  ผลงานของ โศภนิศ  นามศริริ  และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง “ซอยตัน”  ผลงานของ ปาริชาติ  คุ้มรักษา และเรื่อง “ปลากัดลายธงชาติ”  ผลงานของอุเทน  พรมแดง  ส่วนบทกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “นัยมือ” ผลงานของ องอาจ  สิงห์สุวรรณ  และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง “คนถางทาง”  ผลงานของ  ปาลิตา  ผลประดับเพ็ชร์  และเรื่อง “ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง”  ผลงานของ ธาร  ธรรมโฆษณ์

Advertisement

         ผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าทั้งในเรื่องสั้นและบทกวี ล้วนเป็นผลงานที่สะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการใช้ภาษาที่ละเอียดลออ มีการใช้คำวรรณศิลป์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ ต่อยอดความคิด ในการปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน

Advertisement

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

 

เข้าชม : 34

ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง 13 / ส.ค. / 2563
      บทวิจารณ์จากกวีซีไรต์ ใต้เมฆต่างเมือง 29 / พ.ค. / 2563
      อมฤตรส 26 / พ.ย. / 2561ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม
ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์  0-3949-1229  โทรสาร  0-3949-1169
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin