[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

การประกอบอาชีพ


เกษตรกรรม

                 -   พื้นที่ทำนา        ๑,๘๗๕  ไร่            ผลผลิต ๗๕๐ ตัน/ปี

                 -   พื้นที่ทำสวน           ๑๐  ไร่            

พืชที่สำคัญ  ได้แก่

๑.  มะม่วง                    จำนวน ๑๐ ไร่        ผลผลิต ๖ ตัน/ปี

๒.  กล้วยน้ำว้า              จำนวน ๓๕ ไร่        ผลผลิต ๓๕ ตัน/ปี

ประมง

                -   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      ๒,๖๖๖ ไร่          ผลผลิต ๓,๐๐๐ ตัน/ปี

อุตสาหกรรม

                -   จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ๑ แห่ง

การพาณิชย์

               -    ร้านค้าต่างๆ ๕๓ แห่ง                    เข้าชม : 297
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลหนองชิ่ม
หมู่ 3 บ้านกลาง  ตำบลหนองชิ่ม   อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   0-9315-3655-1
โทรสาร  0-3943-4404  wiwiwi678@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin