[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลหนองชิ่ม

 

นายพีรฉัตร   อนุวงศ์

ผอ.กศน.อำเภอแหลมสิงห์

 

 

 นางสาวรัชนี  เนินริมหนอง

ครอาสาสมัครฯ

 
 
 

 นางสาววิไลพร  ชุนสิทธิ์

ครู กศน.ตำบล

 
 
 คณะกรรมการ กศน.ตำบลหนองชิ่ม

 

 

 

 นางจงกล  สระเจริญ

ประธานกรรมการ

 

นายอินทร์  มูลพิมาย

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางสาวอำภา  ดอดกระโทก

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลไทยสามัคคี
 

นายพานทอง        สิงขร

นายธีระวุฒิ ชุติมาโอฬาร

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 382
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลหนองชิ่ม
หมู่ 3 บ้านกลาง  ตำบลหนองชิ่ม   อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   0-9315-3655-1
โทรสาร  0-3943-4404  wiwiwi678@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin