[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

อาณาเขตติดต่อ 

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ

อาคาร กศน.ตำบลปัถวี ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดจันทร์แสงศรี  หมู่ที่  5  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมะขาม  ประมาณ   12   กิโลเมตร   เป็นอาคารที่ได้รับการอนุเคราะห์จาก  วัดจันทร์แสงศรี ลักษณะอาคาร2 ชั้น แบบกั้นห้องเป็นสัดส่วน มีห้องน้ำ ตั้งอยู่ภายในวัดจันทร์แสงศรี หมู่ที่ 5  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

อาณาเขตติดต่อ 

ตำบลปัถวี  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  คือ
                    ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
                    ทิศใต้                 ติดต่อกับ     ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี
                    ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ     อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี                               
                    ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ     ตำบลฉมัน  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

กศน.ตำบลปัถวี  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ โรงเรียนบ้านหนองสลุด  และเทศบาลตำบลปัถวี

 

เนื้อที่ 
          เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลปัถวีคิดเป็นตารางกิโลเมตรได้  210  ตารางกิโลเมตร   

คิดเป็นไร่ได้     131,250    ไร่  ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่ / ไร่

1

บ้านทุ่งบอน

19,132

2

บ้านคลองเวฬุ

10,112

3

บ้านมะทาย

4,450

4

บ้านนาไทร

9,872

5

บ้านหนองสลุด

12,285

6

บ้านทัพนคร

18,388

7

บ้านโป่งโรงเซ็น

5,712

8

บ้านหินลาด

20,884

9

บ้านคลองขวางพัฒนา

12,439

10

บ้านทุ่งด่าน

4,095

11

บ้านอกพกพัฒนา

3,807

12

บ้านคลองเวฬุ

10,074

สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลปัถวี  มีภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาสลับป่าไม้และภูเขา   

 

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศโดยทั่วไปมีความชุ่มชื้นสูง และมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200-2,570 มิลิเมตร/ปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

                ฤดูร้อน                  เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน

                ฤดูฝน                    เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

                ฤดูหนาว                เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

                เข้าชม : 605
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปัถวี
ในบริเวณวัดจันทร์แสงศรี หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin