[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

การประกอบอาชีพ

ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ

หน่วยธุรกิจในเขต 

-          โรงงานอุตสาหกรรม      1        แห่ง

-          โรงสี                         6        แห่ง

-          ปั๊มน้ำมันปละก๊าซ         4        แห่ง

อาชีพ   อาชีพหลัก คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

-          สาขากสิกรรม มีผลไม้ ยางพารา พืชไร่ ข้าว

-         สาขาปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงชันโรง

          อาชีพรอง คือ ประกอบอาชีพในภาคเอกชน ในภาครัฐบาล รับจ้าง  ค้าขายตามลำดับ

          รายได้เฉลี่ย คือ 35,000 บาท/คน/ปี

ตารางอัตราส่วนการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ตำบลปัถวี

ที่

อาชีพ

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

เกษตรกรรม

38.38

 

2

รับจ้าง

23.92

 

3

รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.47

 

4

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

7.37

 

5

พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ

0.67

 

6

กำลังศึกษา

20.02

 

7

ไม่มีอาชีพ

7.17

 

 เข้าชม : 577
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปัถวี
ในบริเวณวัดจันทร์แสงศรี หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin