[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบลปัถวี

 

                             

ตำบลปัถวี ตามคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา มีคนรูปร่างอก 3 วา หน้า 3 ศอก มาอยู่ที่นี่  หวีที่ใช้หวีผมใช้เขาควาย  เมื่อมีการพบปะกับเพื่อนๆ  จะมีการตบหัวหยอกล้อกัน  วันหนึ่งมีการหยอกล้อกันทำให้หวีที่เสียบบนหัวหล่นหาย  อยู่มาวันหนึ่งได้มีการพบเห็นหวีเขาควายก็ถามกันว่า  ใครมาปัดหวีหล่นที่นี่เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่า  ปัดหวี”  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นปัถวี”  จนถึงปัจจุบัน ... ภูมิประทศเป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด 210 ตร.กม.

          กศน.ตำบลปัถวี เปิดทำการเมื่อวันที่  สิงหาคม พ.ศ. 2553  อยู่ภายในวัดจันทร์แสงศรี ในเขตปกครองท้องที่ของตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  โดย นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอมะขาม  เป็นประธานในพิธีเปิดระยะทางห่างจากตัวอำเภอมะขาม ประมาณ 12 กิโลเมตร

กศน.ตำบลปัถวี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกโรงเรียน  พ.ศ.2551  ในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้  การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสือชุมชน

 

การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชนเข้าชม : 1039
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปัถวี
ในบริเวณวัดจันทร์แสงศรี หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin