[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) มี ๑๐ ประเทศ

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
   กลับหน้าหลัก

 

                 

               ประวัติกศน.ตำบลพลิ้ว

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 19/4 หมู่ 10  ตำบลพลิ้ว  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  22190

 

ความเป็นมาของ กศน.ตำบลพลิ้ว

1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลพลิ้ว

          1.1 ชื่อ  กศน.ตำบลพลิ้ว

          1.2 สังกัด

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

          1.3 ประวัติความเป็นมา 

           กศน.ตำบลพลิ้ว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2541 ในลักษณะของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพลิ้ว ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่โรงเรียนพลิ้ว หมู่บ้านพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และต่อมาได้ย้ายมาใช้โรงเรียนวัดคลองยายดำ หมู่ที่ 10  ตำบลพลิ้ว ปัจจุบันได้รื้อถอนไปส่วนหนึ่ง คงเหลือแต่อาคารเด็กเล็กขนาด  5×8 เมตร สูง 6 เมตร และโรงอาหารหนึ่งแห่ง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน) กศน.อำเภอแหลมสิงห์จึงขออนุญาตใช้อาคารแห่งนี้ เป็นที่ทำการและจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ต่อมาได้พัฒนาเป็น กศน.ตำบลพลิ้ว และได้ทำพิธีเปิด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552

          ต่อมา ในปี พ.ศ.2554 กศน.ตำบลพลิ้ว ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น และได้ทำบุญ กศน.ตำบลพลิ้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

กศน.ตำบลพลิ้ว  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 เข้าชม : 806
 

กศน.ตำบลพลิ้ว 
ตั้งอยู่เลขที่ 19/4 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 089-6082954 E-mail :Tonphelo
@hotmail.com 
facebook  กศน.ตำบลพลิ้ว

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin