[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

อาณาเขตติดต่อ 

 

 

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตลาดมีพื้นที่รวมกับตำบลวัดใหม่  ๑๐.๒๕  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๒ ตำบล ประกอบด้วยชุมชนย่อยจำนวน ๑๒ ชุมชน  โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่    ซึ่งอยู่ริมคลองน้ำใส   ฝั่งตะวันออกริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๓๑๕๓ เลียบริมทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๓๑๕๓  ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกระยะ  ๖๕๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่   จากหลักเขตที่    เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๓๑๕๓  ไปทางทิศเหนือระยะ  ๒๐๐ เมตร  ถึงหลักเขตที่    จากหลักเขตที่    เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๓๑๕๓ ไปทางทิศตะวันออก ระยะ  ๔๙๕ เมตร  ถึงหลักเขตที่    จากหลักเขตที่    เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่      
ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าสิงห์ฝั่งตะวันออกตรงที่บรรจบกับคลองท่าช้าง

ทิศตะวันออก    

      จากหลักเขตที่    เลียบริมคลองท่าสิงห์   ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงปากคลองท่าสิงห์  และข้าม แม่น้ำจันทบุรี  ถึงหลักเขตที่ ๖   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี  ฝั่งตะวันออกติดกับเขตวัดจันทนารามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ห่างจากสะพานทองดำรงรัตน์ด้านเหนือระยะ  ๒๔.๗๐  เมตร  จากหลักเขตที่    เลียบริมแม่น้ำจันทบุรี     ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้    ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งใต้ตรงเชิงสะพานอ่างหินด้านตะวันตก

 ทิศใต้

      จากหลักเขตที่    เลียบสะพานอ่างหิน   ข้ามแม่น้ำจันทบุรี  ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี    ฝั่งเหนือตรงเชิงสะพานอ่างหินด้านตะวันตก จากหลักเขตที่    เลียบริมแม่น้ำจันทบุรี   ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองน้ำใส ฝั่งตะวันออกตรงที่บรรจบกับแม่น้ำจันทบุรี    

  ทิศตะวันตก
             

จากหลักเขตที่    เลียบริมคลองน้ำใส  ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ  และผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๓๑๔๖ ไปบรรจบกับเขตที่  


เข้าชม : 540
 
 
กศน.ตำบลพลวง
หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ 


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin