[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 คําขวัญวันครู 2565 รวม คำขวัญวันครูแห่งชาติ จาก นายกรัฐมนตรี
 
 


      เชือกมัดฟาง เป็นเชือกปอป่าน ซึ่งพื้นเพมาจากเวลาชาวนาเกี่ยวข้าวจะใช้เชือกปอป่านมัด ฟ่อนข้าว พอเหลือ ก็นำมาทำอย่างอื่น ประกอบกับ กศน.ได้จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเส้นเชือกเป็นตะกร้าใส่ของ และหลังจากการฤดูทำนาแล้วราษฎรจะมีเวลาว่าง จึงรวมตัวกันขึ้น

ตะกร้าเชือกมัดฟาง สามารถนำเป็นของขวัญ ของที่ระลึก มอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ และเป็นของกำนัลให้แก่ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทรงอื่น อีกมากมาย

 เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2560 โดยจัดตั้งกลุ่มเริ่มแรกมีสมาชิกเพียง 15 คนเท่านั้น และเมื่อเริ่มมีคนรู้จัก ก็มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมากกว่า 100 คน และเริ่มมีผู้สนใจมากทำให้เริ่มมีผู้สนใจมาเรียนเพื่อฝึกทักษะมาจนถึงปัจจุบัน


กศน.โป่งฯ
ฝึกอาชีพ


วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ณ พื้นที่ กศน.ตำบล หนองตาคง กศน.ตำบลเทพนิมิต กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน กศน.ตำบลคลองใหญ่ และ กศน.ตำบลทับไทร โดยมี ครู กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมสอนสาธิตอาชีพการสานตะกร้าเชือกมัดฟางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป