[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ภาคค่ำ)
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ภาคค่ำ)
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 : กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ณ พื้นที่จั
11 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 : กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1/2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
6 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
6 ตุลาคม 2563 : นายสุริยันต์ จุนใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแนะนำ ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวพิชญา อัชฌาศัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
24 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “นายอำเภอเชิญชวนคนโป่งน้ำร้อนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว” ตามปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม “นายอำเภอเชิญชวนคนโป่งน้ำร้อนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว” ตามปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดจันทบุรี
29 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Covid - 19
คู่มือCOVID - 19
19 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
9 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี “
“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี\"
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา”
“โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา”
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย อบต.โป่งน้ำร้อน
ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย อบต.โป่งน้ำร้อน
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
พิธีมอบวุฒิการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
29 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสามสิบ อ.โป่งน้ำร้อน
13 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
22 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
19 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ N - NET ภาคเรียนที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์ สอบ N - NET ภาคเรียนที่ 1/2562
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
โครงการTo Be Number One ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี 22140
 
โทรศัพท์ 0-3936-0299  0-3944-7382
 
โทรสาร  0-3944-7382  E-mail : pongnamron@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03