[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

ที่ตั้ง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  154 / 3 หมู่ 1  ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน   จ.จันทบุรี  ( เป็นที่ราชพัสดุ ) มีเนื้อที่  ขนาดกว้าง   13  เมตร   ยาว  27  เมตร  หรือพื้นที่ทั้งหมด  153  ตารางเมตร    พ.ศ. 2526   กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างห้องสมุดแห่งนี้  เป็นเงิน  600,000. บาท  สมทบกับเงินบริจาค  จากข้าราชการ, พ่อค้า , ประชาชนอีก  100,000. บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  700,000. บาท  พ.ศ.2527  เริ่มทำการก่อสร้างและเสร็จสมบูรณ์เปิดทำการตั้งแต่  ตุลาคม  2527  โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด   1  คน  และนักการภารโรง  1  คน  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วันเวลาเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
ปิดวันนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 039-447-381

 

การยืมหนังสือ

1. ยืมได้ครั้งละ 4 เล่ม ภายใน 7 วัน
2. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
3. เจ้าของบัตรต้องมายืมหนังสือด้วยตนเอง
4. หากนำหนังสือมาส่งคืนเลยกำหนดปรับวันละ 1 บาทต่อเล่ม
5. นักศึกษา กศน.สามารถใช้บัตรนักศึกษายืมหนังสือแบบเรียนได้

หลักฐานการสมัครสมาชิก

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

3. ค่าสมัคร  ฟรี


ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 154/3 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ตำบลทับไทร 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 
โทรศัพท์ 039-447-381 
pong_lib@hotmail.com

 

แผนที่เดินทางเข้าชม : 790